Odběrové hasičské týmy

Hasičský záchranný sbor České republiky ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením Ministerstva vnitra vyčlenil a proškolil 17 mobilních odběrových týmů HZS ČR, které od 22. října provádí odběry pro testování COVID-19 po celé České republice. 

I u HZS Pardubického kraje působí jeden odběrový mobilní tým Covid-19 složený z řad příslušníků HZS Pardubického kraje – zdravotnických záchranářů.

Týmy musí být k dispozici 24 hodin denně a jsou vysílány na základě požadavku krajské hygieny cestou Integrovaného centrálního řídícího týmu. Práce mobilního odběrového týmu nenarušuje akceschopnost našeho sboru.

Týmy sestávají vždy ze dvou příslušníků HZS ČR, kdy alespoň jeden má zdravotnickou kvalifikaci hasič – zdravotník. Posádka používá při práci předepsané ochranné prostředky, hasiči jsou oblečeni do jednorázového protichemického oděvu a dále využívají respirátor společně s ochrannými brýlemi.

por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.