4)          Ocenění členům našeho sboru

Jak již název našeho sboru napovídá, je práce ve sboru čistě dobrovolná. I přesto si ale zaslouží jistě ocenit. Ať už to jsou medaile za věrnost, čestná ocenění nebo vyznamenání. Všem členům sboru patří poděkování za vše, co pro sbor dělají.

Medaile za věrnost a činnost u sboru - 10 let u sboru:

 • sestra Ing. Kotěrová Monika
 • bratr Kotěra Tomáš st.
 • bratr Krutina Jan ml.
 • sestra Mgr. Jánová Eva
 • sestra Nováková Renata
 • sestra Ing. Pšurná Blanka
 • bratr Vomáčka Lukáš
 • bratr Bc. Zölfl Michal
 • sestra Zölflová Ladislava

Medaile za věrnost a činnost u sboru -  20 let u sboru:

 • bratr Lněnička Petr
 • bratr Ing. Stráník František
 • bratr Šauer Jan
 • bratr Vomáčka Pavel

Čestné uznání Okresního starosta SH ČMS, Okresní sdružení Svitavy, starosty bratra Sourala Jana 

Okresní starosta SH ČMS Svitavy uděluje Čestné uznání okresu Svitavy:

 • bratr Coufal Petr, významná aktivita v oblasti sponzorství, brigád, sběru železa a elektrospotřebičů, další aktivity
 • bratr Flídr Pavel, aktivní činnost ve sboru, brigády, sponzorství a další aktivity
 • bratr Zerzán Václav st.- u příležitosti 60.výroční narození, aktivní činnost v jednotce a ve sboru za uplynulé roky

Vyznamenání členům jednotky – starosta obce Osík

Starosta obce uděluje vyznamenání členům jednotky za jejich aktivní činnost v jednotce obce. V letošním roce především pro jejich časté zásahy. V jednom případě též za záchranu dětí z rozbouřené vody.

Medaile za činnost v období COVID-19

 • bratr Vodehnal Zdeněk
 • bratr Vomáčka Pavel
 • bratr Němec Michal
 • bratr Lněnička Petr

Medaile za záchranu dětí v době velkých dešťu a zvýšené hladiny řeky

 • bratr Pulkrábek Miroslav
 • bratr Šauer Jan

Medaile za aktivní činnost v jednotce

     - bratr Cupal Vlastimil

 

 

Poděkování

Velké poděkování patří též:

 • vedoucím mládeže (příležitostně bude poděkováno a věnován věcný dar)
 • mládeži v hasičském kroužku (malé dárky s poděkováním budou příležitostně předány)

 

Veškerá ocenění budou výše jmenovaným předána při nejbližší možné příležitosti.

Všem oceněným gratulujeme a přejeme jim pevné zdraví.


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.