Na výroční valné hromadě našeho sboru dne 7.ledna 2023 bylo předáno několik ocenění:

Medaile za věrnost za rok 2021 byla udělena:

20 let

Šnajdrová Pavlína

Kalibánová Jana

Jireček Martin

30 let

Kalibán Lubomír

40 let

Chadima Jaroslav

50 let

Rožek Josef

Čestná uznání Sboru dobrovolných hasičů Osík

Dušková Simona

Kalibánová Jana

Kotěrová Monika

Zerzánová Jana

Zölflová Ladislava

Zölflová Eliška

Čestné uznání okresu Svitavy uděluje okresní starosta  

Kličkové Vlastě

Lněnička Petru

Novákové Renatě

Janu Šauerovi

Lukáši Vomáčkovi

Zerzánu Václavu mladšímu

 Dále je udělena Medaile za příkladnou práci

Vedoucím mládeže za jejich činnost v oblasti výchovy a práce s dětmi.

Cupal Vlastimil

Jánová Eva

Jůza Miroslav

Šnajdr Jan

 Dále členům

Petru Kličkovi s.

Zdeňku Vodehnalovi

Michalu Zölflovi

 Dále se uděleje Medaile Za zásluhy

Jindřichu Groulíkovi ml.

 

Posledním oceněním je udělení poděkování

Panu Michalu Kortyšovi za jeho zaštítění našeho 140.výročí založení sboru.

 

Všem oceněným gratulujeme a přejeme jim pevné zdraví.

 


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.