Hasiči byli vystavení zejména v poslední době řadě nelehkých výzev, ve kterých vždy obstáli se ctí. Přeji novému generálnímu řediteli, aby navázal na své velmi úspěšné působení v Moravskoslezském kraji. Věřím, že pod jeho vedením se celý Hasičský záchranný sbor posune opět významně dopředu, aby dokázal ještě lépe zajišťovat bezpečí našich obyvatel“, řekl ministr vnitra Jan Hamáček.

Být v čele hasičů je pro mne čest, přijímám tento úkol s pokorou, ale zároveň ho vnímám i jako závazek. Rád bych v této souvislosti navázal na kontinuitu vedení HZS ČR. Nicméně je nutno říci, že v současné době před námi stojí nemálo úkolů, přičemž mezi nejpodstatnější bych zařadil, mimo naší tzv. „běžnou činnost“ u požárů a jiných mimořádných událostí, úkoly spojené s pandemií Covid-19, a dále přípravu a realizaci koncepce rozvoje HZS ČR, včetně revize tzv. plošného pokrytí jednotkami požární ochrany. Nemalým úkolem je také přesvědčit politickou reprezentaci, že ani v těchto současných obtížných ekonomických podmínkách není prostor pro jakékoli škrty v rozpočtu či v platech, a to nejen pro hasiče, ale i všechny složky IZS. Naopak si zasluhujeme masívní podporu, neboť v krizi – a to se ukázalo mimo jiné i v průběhu pandemie či po tornádu na Jižní Moravě, se na nás stát, kraje, obce a občané mohou jednoznačně spolehnout“, dodal nový generální ředitel HZS ČR, generálmajor Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA.

Generálmajor Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA

Generálmajor Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA se narodil v roce 1961. Je ženatý, má tři děti. K profesionálním hasičům gen. Vlček nastoupil v roce 1984, kdy působil krátce u Okresního veřejného požárního útvaru v Gottwaldově. V roce 1985 nastoupil ke Krajskému veřejnému požárnímu útvaru v Ostravě. V roce 1990 se stal náčelníkem Krajské inspekce požární ochrany Severomoravského kraje a od roku 1991 po zániku krajů působil jako náčelník Hasičského sboru města Ostravy. V letech 1993 až 1995 zastával funkci vrchního požárního rady ČR a současně náčelníka. V letech 1995 až 2000 po návratu do Ostravy vykonával funkci zástupce ředitele HZS Ostravy. Po přechodu hasičů na nové, krajské uspořádání, se v roce 2001 stal zástupcem ředitele HZS Moravskoslezského kraje, kde působil až do roku 2016, kdy se stal ředitelem HZS Moravskoslezského kraje. V roce 2017 jej prezident republiky jmenoval do hodnosti brigádního generála, a v květnu letošního roku byl jmenován do hodnosti generálmajora.

Generálmajor Vladimír Vlček má za sebou téměř 37 let praxe u HZS ČR, předtím čtyři roky u dobrovolných hasičů. Patří mezi nejzkušenější hasičské velitele s dostatkem teoretických znalostí i potřebných praktických zkušeností získaných výkonem různých funkcí na okresní, krajské, ale i na celostátní úrovni. Pravidelnými službami jako řídící důstojník HZS kraje a velící důstojník města Ostravy si udržoval svůj kontakt s výjezdovou zásahovou činností a přímo se tak účastnil a velel mnoha zásahům. Jako člen záchranných týmů se podílel na několika humanitárních misích, a to jak v České republice, tak také i v zahraničí. Působil například jako velitel vyhodnocovacího a koordinačního týmu Monitorovacího a informačního střediska Evropské unie po ničivém zemětřesení a tsunami v Japonsku, při humanitární katastrofě v Jordánsku, nebo například na misích v Namibii a v Tádžikistánu.

Generálmajor Vladimír Vlček velmi dbá na rozvoj spolupráce a nadstandardních vztahů s dobrovolnými hasiči, územní samosprávou a dalšími subjekty nejen v rámci IZS. V neposlední řadě se významně podílel na řešení pandemie COVID-19, a to jak v rámci HZS Moravskoslezského kraje, tak i celé ČR.

plk. Mgr. Rudolf KRAMÁŘ

vedoucí pracoviště komunikace


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.