Naše AVIE (již babička), která má už na svých bedrech 28 let je potřeba částečně nahradit novým vozidlem. Jedná se především o vozidlo, které by bylo mobilní pro oblast soutěží dětí, soutěží v lize a přepravy členů v době událostí. Avie pro tyto události již nevyhovuje.

Proto za podpory našeho obecního zastupitelstva bylo požádáno o dotaci krajský úřad a stát. Obci byla přiznána dotace ve výši 750.000,- Kč na nákup tohoto dopravního vozidla.

Na základě výběrového řízení bylo objednáno vozidlo pro přepravu 9 osob a materiálu.

Tak už se na něho všichni moc těšíme.


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.