V Pardubickém kraji kvůli vedrům zakázali manipulovat s otevřeným ohněm

Na zvýšené riziko vzniku požárů radní Pardubického kraje reagovali zákazem manipulace s otevřeným ohněm - Foto: Free Digital Photos

Na zvýšené riziko vzniku požárů radní Pardubického kraje reagovali zákazem manipulace s otevřeným ohněmFoto: Free Digital Photos

Radní Pardubického kraje v souvislosti s vlnou tropických veder zakázali na celém území kraje manipulovat s otevřeným ohněm. Starostové měst a obcí musí informaci o nařízení vyvěsit na veřejných místech, dodržování zákazu budou kontrolovat policisté a hasiči.

„V období nadměrného sucha je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno jednak rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, ale také kouřit, případně odhazovat hořící nebo doutnající předměty,“ vyjmenovává zákazy pardubický hejtman Martin Netolický. 

Zakázáno je také provozování parních lokomotiv na území kraje bez přijatých podmínek požární bezpečnosti či vjíždění motorovými vozidly na lesní a polní cesty a suché travní porosty. 

Při porušení zákazu hrozí sankce podle zákona o přestupcích a zákona a požární ochraně. 


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.