Jednání komise historie a muzejnictví CTIF proběhlo letos poprvé výjimečně v online podobě a to 26. února 2021, namísto tradičního setkání. Vzhledem k tomu, že setkání se mělo původně konat Maďarsku ve městě Balatonföldvár, setkání formálně organizovala právě maďarská strana. Jednání předsedal Gerald Schimpf coby aktuální předseda komise. Kromě tradičních zástupců z Rakouska, Německa, Švýcarska a České republiky se online setkání účastnili také zástupci z Polska, Slovinska, Lucemburska, Chorvatska, Nizozemska a nově také z Ruska, Běloruska a Řecka. Za naší republiku se účastnili tito zástupci: Pátek Jiří, Bárta Stanislav, Karel Jan a Švanda Petr. Kromě samotných členů historické komise se připojil také stávající prezident CTIF – Chorvat Milan Dubrovac. Jazykem komunikace byla němčina a angličtina.

Na programu jednání byly tyto body:

1) zhodnocení předchozího zasedání v r. 2019

2) prezentace nových členů

3) certifikace hasičských muzeí a sbírek

4) klasifikace požárních vozidel

Po vyřešení technických záležitostí a vzájemném pozdravení přišly na řadu jako první prezentace zmíněných nových členů komise. Pověření zástupci těchto zemí ostatním členům představily vlastní muzea požární ochrany. Po krátké pauze byla další na pořadu jednání otázka akreditace (certifikace) muzeí a sbírek. Zde se jednalo o snížení platnosti certifikátu z původních deseti na sedm let. Po představení muzea požární ochrany v německé Fuldě a vznesení dotazů na jednotlivé členy následovala krátká diskuze. Setkání uzavřelo závěrečné zhodnocení, vyřízení pozdravů a přání zdraví a brzkého osobního setkání.

JIří Pátek


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.