Ve středu 16.května od 17 do 19 hodin se uskutečnila akce "Květinový den" v naši klubovně. Počasí se vydařilo a tak jsme mohli posedět před zbrojnicí. Skutečně velký počet dárců nás velmi potěšil. V hodnotě 20,- Kč každý příchozí obdržel kytičku do klopy. Tuto akci jsme uspořádali již po 10. Naše členky a manželky členů poskytly příchozím malé občerstvení.

Všem, kteří přispěli na boj s rakovinou patří velký dík. O výsledku této akce Vás budeme informovat v následujících příspěvcích.


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.