Jak jsme se dnes dočetli v obecních novinách, tak mezi zachránci Jirky N. byl mimo jiné také náš bratr, člen SDH Osík Michal Zölfl.

Michal se spolupodílel na záchraně života. Pro náš sbor je to velká pocta, že Michal je právě členem SDH. Michalovi, Láďovi a Mirkovi patří velký dík, že nezaváhali a pomohli.

Náš sbor poděkuje Michalovi při slavnostní příležitosti jak se sluší a patří.


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.