1) Informace -   Zpráva velitele výjezdové jednotky

Vypracoval: Vodehnal Zdeněk

V měsíci únoru se jednotka rozrostla o dalšího velitele družstva. Filip Klička úspěšně absolvoval velitelský kurz na stanici HZS Svitavy.

V  prosinci úspěšně absolvovali dva strojníci a dva velitelé družstva e-learningové školení k prodloužení platnosti osvědčení. Na konci školení úspěšně složily test a tím si prodloužili platnost na dalších pět let.

Další školení se neuskutečnila z důvodu pandemie COVID–19.

Zásahová činnost:

Jednotka zasahovala v loňském roce v rekordním počtu případů, celkem 18x:

  • transport zdravotnických pomůcek z Nemocnice Litomyšl do Nemocnice Chrudim
  • rozvoz roušek a dezinfekce mezi občany obce Osík (5x)
  • nejvíce však jednotka vyjela k zásahům spojených s velkou vodou (12x), a to jak díky přívalovým dešťům, tak i z důvodu dešťů vytrvalých

Jednotka po přívalovém dešti zasahovala celkem u pěti událostí. Z toho 4 byly v obci Osík, jeden byl v Litomyšlské nemocnici, kde jednotka společně s jednotkou JPOII Litomyšl prováděla čerpání vody ze zatopeného sklepa jedné z budov. Stejného dne také jednotka zasahovala u události, která byla způsobena nezodpovědnými rodiči. Ti umožnili a dovolili dětem jízdu na nafukovacím člunu na rozvodněné řece Desná. Členové jednotky musely tyto děti zachraňovat z vody po převrácení lodi. Nikomu se naštěstí nic nestalo. Mohlo to však dopadnout mnohem hůře.

Jednotka dále při vydatných deštích dalších stavěla protipovodňové hráze z pytlů plněných pískem, a to jak v Osíku, tak i v Litomyšli, kde byly největší problémy hlavně na Lánech. Také jednotka zasahovala v Nedošíně ve skladu firmy Orion.

V loňském roce byly jednotce zakoupeny dva svítící zastavovací terče, čtyři výstražné vesty s nápisem HASIČI, sto dvoukomorových protipovodňových pytlů a dvě hadice typu „B“.

Řady jednotky se rozrostly o dva nové členy.

V současné době mohu zodpovědně vyhlásit, že technika je plně funkční a připravena k zásahu.

Děkuji všem členům jednotky, kteří se podíleli na výše popisovaných zásazích. Některé byly velmi náročné ať fyzicky, tak psychicky.


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.