V pátek 25.března 2022 se uskuteční zkoušky našich hasičů v odbornosti "Hasič III". 

Zkoušky probíhají ve formě testů a následně ústních otázek. 

Za náš sbor se přihlásilo 14 členů. 

Nad těmito zkoušky bude dohlížet zkušební komise v počtu 3 členů. Jeden z členů je vedoucím odborné rady velitelů OSH Svitavy. 

Tak si držme pěsti nebo palce..


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.