V měsíci září oslaví své významné narozeniny :

Marie Šteflová - 80 let ......... členkou sboru přes 63 let.

Václav Novák - 75 let  ........... člen sboru 53 let

Přejeme hlavně hodně zdraví a děkujeme za jejich činnost ve sboru.


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.