Sestře Šteflové Marii, která oslavila 12.září 2021 své 80.narozeniny přejeme hodně zdraví a děkujeme ji za její činnost ve sboru.


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.