Na podzim roku 2015 jsme požádali o dotaci pro naši mládež. Jedná se o finanční prostředky na chod a provoz hasičského kroužku dětí. Dnes můžeme říci, že jsme uspěli.

Dotace nám byla schválena ve výši 1.000,- Kč na jednoho našeho mládežníka.

Neinvestiční dotace na rok 2016
PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.