Sbor dobrovolných hasičů gratuluje svému členu, bratru Ladislavu Flídrovi, který se dnes dožívá 80.narozenin.

Přejeme mu hodně zdraví do dalších let. Náš sbor mu velmi gratuluje a u této příležitosti mu předává drobný dárek. Okresní starosta SH ČMS Sborů dobrovolných hasičů Svitavy, bratr Soural Josef, mu zaslal Čestné uznání okresu Svitavy za jeho dlouhodobou činnost ve sboru.

Tak ještě jednou bratře hodně zdraví.


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.