Děti , kteří mají zájem o hasičský sport, jsou srdečně zváni 17.června v 18 hodin do hasičské zbrojnice. Již na okrskové soutěži byl vytvořen kroužek mladých hasičů pod vedením Jany Andrlíkové. Tak co , zkusíme i v Osíku mít mladé hasiče a hasičky.?


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.