Za rok 2021 bylo uhrazeno za členské příspěvky našich členů 13.130,- Kč. 

Tyto příspěvky jsou odeslány na účet Okresního sdružení Svitavy a rozděleny :

- část zůstává do pokladny Okresního sdružení Svitavy na úhradu nákladů spojených například (soutěže, děti, mládež,chod kanceláře atd.)

- část na ústředí

- část na zaplacení úrazové pojistky


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.