Pod tímto názvem se skrývá akce "Chatička", která se připravovala 3 týdny a musela proběhnout jako kulový blesk. Jednalo se o zajištění přepravy bývalé stavební buňky, která bude sloužit pro naše hasiče na cvičišti. Celá věc byla velmi komplikovaná. Jelikož "chatička" je o rozměrech 7,20 m x 4,20 m x 4,10 m, museli se dodržet veškeré bezpečnostní předpisy na nakládku, vykládku a také a to především, na celou přepravu. Tato přeprava se musela zajistit po stránce bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti všech účastníků provozu. Celou záležitost zajišťovali naši členové.

V 15,30 hodin celá akce byla zahájena ve Vysokém Mýtě. Specielní jeřáb tuto buňku naložil na speciálně připravené vozidlo. Jelikož nakládka probíhala na velmi frekventované silnici, byla také zajištěna regulace zde projíždějících vozidel. V 16,30 hodin speciál vozidlo odjelo směrem k Osíku. Na trase jsme museli zajistit uzavírku silnic, dále pak zde nastaly komplikace s průjezdem pod kabelovým vedením. V 19,30 hodin byla "chatička" na našem cvičišti v Osíku.

"Kulový blesk" se vydařil na výbornou. Nebyla ohrožena silniční doprava ani bezpečnost účastníků silniční dopravy. Vše bylo velmi dobře naplánováno a připraveno. Parta hasičů byla sehraná a tak nevznikly žádné problémy. Teď už jen, aby nám "chatička" sloužila k naši práci.


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.