Silné bouřky s přívalovými srážkami stále hrozí

Meteorologové opět varují: od dnešní 17. hodiny do zítřejší 6. hodiny ranní očekáváme v Pardubickém kraji výskyt velmi silných bouřek s přívalovými srážkami s lokálními úhrny kolem 50 mm, nárazy větru kolem 90 km/h a kroupami i větších rozměrů.

Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, a i problémy v dopravě. 
Dbejte na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Dobře si zabezpečte okna, dveře, skleníky a volně položené předměty. Při řízení vozidla v bouřce snižte rychlost jízdy. 

Do pátku do 18. hodiny je i vysoká pravděpodobnost výskytu 1. nejnižšího stupně povodňové aktivity v některých říčních profilech – vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. 

Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

Jana Poláková – asistentka, HZS Pardubického kraje


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.