Hasičská bilance roku 2014 Tisk
Pondělí, 02 Únor 2015 13:11

Každé 3 minuty a 43 sekund vyjeli v loňském roce hasiči k nějaké mimořádné události a každou 10 minutu někoho zachránili nebo evakuovali. Celkem v roce 2014 hasiči zasahovali u 100 776 událostí, při kterých bezprostředně zachránili nebo evakuovali z ohrožených prostor 50 496 osob, nejvíce při požárech, dopravních nehodách a technických pomocích. Při živelních pohromách bylo zachráněno a evakuováno celkem 9 376 osob. Nejvíce událostí vznikalo v pondělí (15,6 %) a v červenci (10,5%), nejméně v neděli (12,9%) a v únoru (5,6 %).

 

Počet událostí se zásahem jednotek PO

 

Druh události

2013

2014

Požáry s účastí jednotky PO

16 563

16 851

Dopravní nehody

19 023

19 219

Úniky nebezpečných látek

z toho „ropných produktů“

5 253

4 107

6 161

4 793

Technické havárie

63 596

50 965

Radiační havárie a nehody

1

1

Ostatní mimořádné události

8

52

Plané poplachy

7 837

7 527

UDÁLOSTI CELKEM

112 281

100 776

  

V roce 2014 zasahovali hasiči u více než 17 000 požárů, při kterých zemřelo 114 osob a 1 179 osob se zranilo. Nejtragičtější jsou v převážné většině požáry v domácnostech. Těch bylo v loňském roce 2 652 a celková výše škod se vyšplhala přes 346 milionů. Tyto požáry si vyžádaly 52 lidských životů a 626 lidí při nich bylo zraněno.

 

Požáry (se zásahem i bez zásahu jednotek PO)

 

 

Základní informace

2013

2014

 

Počet požárů

17 102

17 388

 

Přímé škody mil. Kč

2 402,6

2 198,3

 

Počet usmrcených osob

111

114

 

Počet zraněných osob

1 189

1 179

 

Uchráněné hodnoty mld. Kč

13,34

11,53

                                                                                             

Oproti roku 2013 roku poklesl loni počet požárů způsobených technickými závadami. Největší nárůst byl zaznamenán u počtu požárů způsobených nedbalostí dospělých.  

                                                                                                            

Počet požárů podle nejčastějších příčin vzniku požáru

 

Příčina/rok

2013

2014

Úmyslné zapálení

1 440

1 521

Hra dětí s ohněm

124

154

Nedbalost dospělých

2 247

2 694

Závady komínů

306

255

Závady topidel

134

109

Technické závady (mimo komínů a topidel)

2 952

2 776

Samovznícení

73

88

Výbuchy

14

12

Blesky

58

59

Dopravní nehody

131

132

Dále nedošetřované požáry

8 700

8357

Ostatní příčiny

41

29

Neobjasněno, v šetření

882

1015

CELKEM

17 102

17 388

  *V dále nedošetřovaných požárech je v r. 2014 zahrnuto i 640 případů v komínových tělesech.

 

                                                                                                 

Největší požáry roku 2014 (se škodou 50 mil. Kč a vyšší)

 

31. 1. – Pekárna firmy LA LORRAINE a.s. v bývalé mrazírně, Kladno – Kročehlavy.

Příčina: nedbalost při řezání ocelových konstrukcí.

Škoda: 289 000 000 Kč.

Zraněno: 8 osob.

Zachráněny: 2 osoby.

 

3. 3. – Chata LIBUŠÍN, Prostřední Bečva - Pustevny, okr. Vsetín.

Příčina: závada komínového tělesa.

Škoda: 80 500 000 Kč.

 

20. 4. – Galvanovna firmy KOZÁK SVITAVY spol. s.r.o., Lanškroun, okr. Ústí nad Orlicí.

Příčina: technická závada na připojovacím kabelu elektrické filtrace.

Škoda: 80 000 000 Kč.

Zraněni: 4 hasiči.

Zachráněny: 2 osoby.

 

27. 5. – Výrobní hala a stroj na výrobu obálek firmy MEILLER GPH, spol. s. r. o, Nýřany, okr. Plzeň sever.

Příčina: technická závada elektroinstalace v prostoru převodové skříně obálkovacího automatu

Škoda: 109 120 000 Kč.

 

12. 9. – Textilní závod KÜMPERS TEXTIL spol. s.r.o., Těchonín, okr. Ústí nad Orlicí.

Příčina: technická závada vzduchového tkalcovského stavu.

Škoda: 61 900 000 Kč.

Zraněny: 4 osoby.

Evakuováno: 30 osob.

 

12. 9. – Kovoobráběcí hala DRAHOŠ spol. s.r.o., Skuteč, okr. Chrudim.

Příčina: technická závada elektrické instalace.

Škoda: 50 000 000 Kč.

Zraněni: 3 hasiči.

 

 

Statistická data zpracoval: pplk. Ing. Vladimír Vonásek, oddělení analýz a statistiky MV – generální ředitelství HZS ČR.

 

 

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová

tisková mluvčí

 

MV-generální ředitelství HZS ČR

Tel.: 950 819 944

Mobil: 602 215 142

e-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.