Význam slova hasič pochopíš, když jej vidíš u ohně, jak zachraňujemajetek bližního, od prachu a dýmu, začernalý, horkem a úmornou prací schvácený. To je pravá statečnost, která nekolísá, neuvažuje, nýbrž jako blesk vrhá se tam, kde slyší volání o pomoc. Atributy dobrovolného hasiče jsou dobrovolnost, nezištnost, obětavost. Co se za těmito charakteristikami vlastně skrývá ?

DOBROVOLNOST

Na tomto základě je postavena celá hasičská organizace a tato vlastnost byla u zrodu, trvá dodnes. A právě tato okolnost, že člověk přistupuje z vlastní vůle k plnění těžké práce hasiče.

NEZIŠTNOST

Další vlastnost, která se stále nemění a stmeluje dohromady naše řady hasičů. Hasič se nikdy neptá "Co za to". Práci koná z lásky k bližnímu a z pocitu odpovědnosti za náš společný majetek. Jedinou odměnou je vědomí, že si jej občané váží i naše společnost, že má na ochraně majetku svůj podíl.

OBĚTAVOST

Hlavní vlastnost, bez které by nemohly být zcela zákonitě předešlé dvě - ano - bez této vlatnosti nemůže být ani Dobrovolnost ani Nezištnost. Právě tyto tři vlastnosti musí každý hasič mít. Jsou to jediné věci, které se v práci hasiče celá léta neměnily a nikdy měnit ani nebudou


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.