Z důvodu mimořádného opatření proběhne akce "Smetanova Litomyšl" v komorní atmosféře, kdy nebude třeba asistenčních hlídek. Proto se náš sbor nebude tento rok těchto akcí účastnit.


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.