Rozhledna na Andrlově Chlumu bude letos opět „ohnivá“

 
 
            Andrlův Chlum bude poslední dubnovou sobotu patřit opět hasičům. Vyznavači toho nejtěžšího hasičského sportu - Toughes Firefighter Alive (TFA) – nejtvrdší hasič přežívá, se již pošesté setkají na rozhledně v Ústí nad Orlicí.
 
Sjedou se sem nejlépe fyzicky vybavení hasiči z celé České republiky. Ti se postupně přesvědčí, kde jsou hranice lidských možností. Soutěž pořádá HZS Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí a Hasičský sportovní klub Ústí nad Orlicí. Záštitu nad soutěží převzal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Soutěž je zahrnuta do „Českého poháru v disciplínách TFA“ a řídí se platnými pravidly pro soutěže v TFA. Trať je postavena pro jednoho soutěžícího. Na splnění disciplín (od startu do překonání bariéry) je stanoven časový limit 4 minuty. Závodníkovi, který do této doby nepřekoná bariéru, bude pokus hlavním rozhodčím ukončen.
 
Po startu soutěžící provádí následující disciplíny v tomto pořadí:
 
uchopí dvě nezavodněná hadicová vedení B s napojenými  proudnicemi a poté je rozvine na vzdálenost přibližně 50 m, kde proudnice odloží na metu. Dále uchopí obouruční kladivo a provede 80 úderů do konstrukce hammer boxu (střídavě nahoru a dolů), poté kladivo odloží na zem. Následuje transport figuríny (úchopem obouruč zezadu tzv. Raitekův úchop – zakázáno je tahání figuríny za nohy, hlavu apod.) na vzdálenost 60 m, kde figurínu odloží do vyznačeného prostoru. Dále závodník uchopí dva 20 kg barely (nebo jiné závaží) a přenese na vzdálenost 30 m do vyznačeného prostoru. Poté překoná dvoumetrovou bariéru a k  překonání překážky nesmí použít žádné pomůcky. Dále pokračuje v běhu po schodech až na plošinu rozhledny – rozhledna Andrlův Chlum má 183 schodů, což představuje přibližně 12.NP ), kde se nachází cíl této náročné soutěže.
Každý závodník všechny disciplíny provádí průběžně v jednom čase a v předepsané výstroji – což znamená triko, kompletní třívrstvý zásahový oblek včetně odnímatelných vrstev, přilba pro hasiče dle EN 443, zásahové (pracovní) rukavice dle vlastního uvážení (může i bez rukavic), sportovní obuv a s izolačním vzduchovým dýchacím přístrojem na zádech.
 
Přijďte povzbudit nejsilnější hasiče i Vy!
 
 
Vendula Horáková, tisková mluvčí

Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.