Na popud našeho dlouholetého člena, bratra Rožka, jsme se zapojili do výzvy na dokončení svatovítské katedrály. Na výroční valné hromadě představil svůj záměr i s kasičkou, do které již na schůzi přibylo pár papírovek. Na poslední schůzi výboru jsme kasičku za jeho dohledu otevřeli, něco málo přidali i z kasy sboru a adopce píšťaly byla na světě.

„Naši“ píšťalu najdete na II. manuálu, který se nazývá Positiv (protože jsme převážně pozitivní), v 15. rejstříku s názvem Piccolo 1´ (což v italštině znamená malý, asi proto jde o malý příspěvek) a 21. sloupci s tónem gis.
Tato píšťala je dokonce vidět i na fotogalerii přímo z výroby, na stránkách www.svatovitskevarhany.com


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.