Mozková mrtvice - jedná se o náhlou a dramatickou příhodu, která se může rychle zhoršovat až ke smrti. 

Příznaky mozkové mrtvice

- náhlá slabost, brnění tváře, paže, hnebo nohy, zejména na jedné polovině těla

- náhlá zmatenost, zhoršená výslovnost či rozumnění řeči

- náhlé zhoršení vidění jedním nebo oběma očima

- náhlé zhoršení chůze, závrať, ztráta rovnováhy nebo koordinace pohybů,

- náhlá těžká bolest hlavy z neznámé příčiny

Snažíme se postiženého uklidňovat. Optimální je poloha vleže na zádech. Hlavu nesmíme předklánět, nejíst, nepít, nekouřit. 

Volat hned ZZS.


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.