Náhlá ztráta asi 1/3 objemu krve ohrožuje postiženého na životě. Jestliže v těle dospělého koluje asi 5-6 litrů krve, již náhlé vykrvácení asi 1,50 litru krve hrozí rozvojem šoku a při neléčení smrtí. 

První pomoc - prudké zevní krvácení může ohrozit život postiženého během několika minut. Nebezpečné je nejen tepenné, ale i žilní krvácení. Zevní krvácení je obyčejně ihned zřejmé.

U prudkého zevního krvácení neváháme krvácející cévu provizorně stlačit přímo v ráně prsty. Pokud je to jen trochu možné, chráníme se gumovými rukavicemi z lékárničky. Improvizovaně si můžeme ruku omotat tkaninou, například kapesníkem či ručníkem. Pokud můžeme, postiženou oblast zvedneme nad úroveň srdce, stisk přitom nevovolujeme. Pokud lze , přiložíme tlakový obvaz, se kterým budeme úspěšní při stavění žilního a menšího tepenného krvácení. Zaškrcovadlo již moc nepoužíváme, již se nedoporučuje. 

Krvácení z nosu - může nastat jak po nárazu do hlavy, tak rovněž po silném kýchnutí, smrkáním, někdy bez zjevné příčiny. Zdrojem krvácení je nejčastěji céva v nosní přepážce. 

Postiženého posadíme a vyzveme ho, aby se předklonil, zmačknul si měkké části nosu, dýchal klidně ústy a vydržel v této poloze cca 10 minut. Podáme mu jakoukoliv nádobu, do které může vše z úst vyplivovat, protože polykání může narušit krevní sraženinu a spolknutá krev může způsobit pocit na zvracení. Do zátylku můžeme postiženému přiloži studený obklad. Pokud krvácení z nosu neustane do cca 30 minut, přivoláme ZZS. 

Krvácení z ucha - bývá následkem proděravění ušního bubínku například při zatlačení cizího předmětu do ucha, )úderem do hlavy ze strany, nebo při výbuchu. 

Postiženému pomůžeme zaujmout polohu v polosedě, hlavu mu nakloněnou k postižené straně, aby krev mohla volně odtékat. Na ucho připevníme sterilní obavz nebo improvizovaně polštářek čistého textilu bez chloupků. Postiženého v této polože odvezeme k dalšímu ošetření. 

Krvácení z úst - následkem pádu či úderu do oblasti obličeje se může vyskytnout krvácení z oblasti jazyka, dásní či patra. 

postiženého ošetřujeme vždy vsedě s předkloněnou hlavou nad umyvadlem nebo jinou nádobou. Krev necháme odtékat, postižený krev nepolyká. Ránu pevně stlačíme čistým mulem po dobu 15 až 20 minut. Do úst možno vložit kousky ledu a nechat cucat. Ke tavění prudšího či déletrvajícího krvácení můžeme využít stlačení tlakových bodů krčního nebo čelistního. 

Krvácení z trávicího traktu - pokud je to čerstvá krev, krevní srtaženiny či částečné natrávenou tmavou až černou krev, jedná se o krvácení z cév v žaludku nebo v jícnu. Je třeba rozhodnout, zda se nemůže jednat o krev spolykanou při krvácení z nosu či úst. Při tomto typu krvácení z trávicího traktu bývá stolice sytě černá, dehtovitá, s typickým štiplavým zápachem. Podezřelý průjem před příjezdem lékaře nesplachujeme. Ztráty krve mohou být veliké a mohou ohrozit postiženého rozvojem šoku.

Postiženého uložíme do vodorovné polohy na zádech, při zvracení do zotavovací polohy na boku. Nedáváme nic jíst ani pít. Postiženému při plném vědomí můžeme dát cucat kostky ledu. Na podbříšek můžeme přikládat studené obklady. Při šoku provedeme protišoková opatření. Přivplláme ZZS.


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.