Uzávěr dýchacích cest cizím tělesem je u dospělých nejčastěji zapřičiněn potravou. Protože většina příhod dušení je spojená s jídlem, dochází k nim často před svědky. Tím je dána příležitost k časnému zásahu. Cizí tělesa mohou zavinit buď mírný , nebo závažný uzávěr dýchacích cest. Je důležité zeptat se postiženého při vědomí : Dusíte se ?

Jestliže postižený jeví známky mírného uzávěru dýchacích cest - povzbuzujte ho, aby pokračoval v kašli, ale nedělal nic jiného.

Jestliže postižený jeví známky závažného uzávěru dýchacích cest a je při vědomí:

- proveďte až pět úderů do zad

To znamená, stoupněte si na stranu a mírně za postiženého. Podepřete hrudník postiženého jednou rukou a dobře ho předkloňte dopředu tak, aby se po vytlačení cizí předmět raději vyprázdnil ven ústy, než postoupil dále do dýchacích cest. Proveďte až pět rázných úderů mezi lopatky hranou svojí druhé ruky. Zkontrolujte zrakem po každém úderu do zad, jestli se neuvolnila obstrukce dýchacích cest. Účelem je uvolnit uzávěr dýchacích cest náhlým úderem , spíše než nutnost provést jich všech pět.

Jestliže postižený v kterémkoliv okamžiku ztratí vědomí pak ho položte opatrně na zem. Neprodleně přivolejte zdravotnickou  záchrannou službu. Zahajte resuscitaci. 


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.