Porucha vědomí

Zjistíme tak, že nejdříve postiženého oslovíme. Otázku co je vám vyslovíme hlasitě, zřetelně a pomalu. Pokud postižený na oslovení nereaguje, lehce zatřeseme s jeho rameny. Pokud ani na takovýto tlakový podnět postižený nereaguje, , popř. reaguje pohnutím končetin, zamumláním, pootevřením očí následovaných jejich okamžitým zavřením, má poruchu vědomí. V žádném případě postiženého neštípeme či nepícháme.

Porucha dýchání

Porucha dýchání zjisťujeme pohledem na hrudník, poslechem dýchacích zvuků a pocitem vydehovaného vzduchu. Postižený má poruchu dýchání, jestliže 

- se mu nezvedá hrudník

- na dlani, kterou přiložíme před ústat a nos postiženého, necítíme závan vydechovaného vzduchu

- neslyšíme dýchací zvuky

Porucha krevního oběhu

Zjišťujeme nepřímými známkami krevního oběhu, mezi které mimo již zmiňovaného vyšetření dýchání patří kašel, a pohyb těla postiženého. Pohmat tepu je vyhrazen osobám se zdravotnickým vzděláním a někdy může být obtížný i pro zkušeného lékaře. Pozor - pokud se nám nejeví dýchání postiženého jako normální, hodnotíme poruchu dýchání v kombinaci s poruchou vědomí jako "srdeční zástavu" a zahajujeme resuscitaci, sestávající z rytmického sltačování hrudníku a dýchání z úst do úst ( 30 stlačení, 2 vdechy). 


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.